Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Yönetmelik

Diğer Yönetmelik ve Yönergelere https://mevzuat.comu.edu.tr/ adrsinden erişebilirsiniz.

Ekler

ÇOMÜ Kalite Güvence Yönergesi.pdf
ÇOMÜ Öğrenci Senatosu Yönergesi.pdf
Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği.pdf