Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Yönetmelik

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği ile ÇOMÜ Kalite Güvencesi Yönergelerine aşağıdaki eklerden ulaşabilirsiniz.

Ekler

23.11.2018 tarihli Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği.pdf
ÇOMÜ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ.pdf