Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Prosedür ve Talimatlar

Listeler

LS-0001 Ana Doküman Listesi

LS-0002 Arşiv Doküman Materyal Takip Listesi

LS-0004 Düzeltici Faaliyet Takip Listesi

LS-0006 Dış Kaynaklı Doküman Listesi

LS-0008 İç Tetkik Soru Listesi

LS-0009  İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerini Analiz Listesi

LS-0016  İç Kaynak Doküman Listesi

LS-0017 Yangın Söndürme Cihazları Listesi

LS-0030 Saklanmasına Lüzum Görülmeyen Belgelere İlişkin İmha Listesi

Kurum Geneli İç Tetkikçi Listesi

Formlar

FR-0002 Yönetim Gözden Geçirme (YGG) Raporu Formu

FR-0003 Toplantı Tutanağı

FR-0004 Düzeltici Faaliyet Formu_Boş

FR-0113  İyileştirme ve Öneri Formu

FR-0022-Doküman Talep Formu

FR-0023-Dosya-Klasör Devir Teslim ve Envanter Formu

FR-0024-Dosya Muhteviyatı Listesi Formu

FR-0031 İç Tetkik Rapor

FR-0039 Cihaz Bakım ve Kalibrasyon Talep Formu

FR-0110 Sivil Savunma Ekipleri Formu

FR-0111 Tatbikat Formu

FR-0112 Enerji Verimliliği İyileştirme Projeleri Takip Formu

FR-0115 Enerji Tüketim İzleme Formu

FR-0116 Enerji Kullanımları Belirleme Formu

FR-0117 Önemli Enerji Kullanımları Belirleme Formu

FR-0118 Enerji Referans Çizgisi Formu

Planlar

PLN-0003 İç Kontrol Standartlarina Uyum Eylem Planı

PLN-0004  Acil Durum (Tahliye) Planı

PLN-0005 İzleme ve Ölçme Planı

PLN-0006 Verilerini Toplama Planı

PLN-0007 Enerji Hedefleri ve Aksiyon Planı

PLN-0008 Enerji Performasn Gösterge Planı

PLN-0009 Önemli Enerji Kullanımları Planı

Talimatlar

TLM-0001 Acil Durum Tahliye Talimatı

TLM-0002 Deprem Talimatı

TLM-0003 Yangın Talimatı

TLM-0004  Topluluklarda Sürdürülebilir Kalkınma Talimatı

TLM-0005 İnovasyon Yönetimi Talimatı

Prosedürler

PR-0002 Dokümanların Yönetimi ve Kontrolü Prosedürü

PR-0003 Düzeltici Faaliyet Bildirim Prosedürü

PR-0004 Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü

PR-0005 Kayıtların Kontrolü Prosedürü

PR-0006 Paydaş Memnuniyeti ve Şikayet Yönetimi Proserdürü

PR-0007 İç Tekik Prosedürü

PR-0008 Hizmetiçi Eğitim Prosedürü

PR-0009 İnsan Kaynakları Prosedürü

PR-0010 İletişim Prosedürü

PR-0011 Maaş Tahakkuk İşlemleri Prosedürü

PR-0012 Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Tasarımı ve Geliştirilmesi Prosedürü

PR-0013 Eğitim Öğretim Hizmetlerinin Planlanması Prosedürü

PR-0014 Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Gerçekleştirilmesi Prosedürü

PR-0015 Kapsam ve Sınırlar Prosedürü

PR-0016 Kuruluşun Bağlamı ve İlgili Taraflar Prosedürü

PR-0017 Olağanüstü Durumlar Prosedürü

PR-0018 Yasal ve Diğer Şartlar Prosedürü

PR-0019 Kalibrasyon Prosedürü

PR-0020 Risk Analizi Prosedürü

PR-0021 Enerji Verimliliğini Etkileyen Faaliyetlerin Kontrolü Prosedürü

PR-0022 Satınalma Prosedürü

PR-0023 Öneri, Talep Ve Şikayet Yönetimi Prosedürü

PR-00024 Enerji Verimliliği Prosedürü

PR-0025 Sürekli İyileştirme Prosedürü

PR-0026 İzleme ve Ölçme Prosedürü

PR-0027 Enerji Yönetim Prosedürü

PR0028-Bakım-Onarım Prosedürü

Risk Analizi

RA-0001 Risk Analizi

RA-0002 COVID-19 Ek Risk Analizi

RA-0003 Çevre Etki Değerlendirme Planı Risk Analizi

İş Akışları

İAKS-0002 Düzeltici Faaliyet İş Akışı

İAKS-0161 Tatbikat İş Akışı

İAKS-0162 Enerji Yönetim Planlama İş Akışı