Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

2020 Öz Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması

Yükseköğretim Kalite Kurulu, kalite güvence süreçlerinin üniversitemizde uygulanması kapsamında mezun veren önlisans, lisans ve lisansüstü tüm programların her yılın başında, geçtiğimiz yıla dair düzenli olarak öz değerlendirme raporu hazırlayarak bu raporun ÜYBS üzerinden YÖKAK’a gönderilmesi ve ilgili birim web sitesinde de yayınlamasını istemektedir. Bu nedenle daha önce tüm programlar 2019-2020 akademik yılına (2019 yılına) ait öz değerlendirme raporlarını hazırlamıştır. Bu kapsamda ilgili tüm önlisans, lisans, lisansüstü programların 2020-2021 akademik yılına (2020 yılına) ait öz değerlendirme raporlarını hazırlama klavuzuna uygun biçimde en geç 05 Mayıs 2021 tarihine kadar hazırlanarak, UMIS-ÜYBS Program Öz Değerlendirme modülüne girmesi ve hazırlanan raporun pdf olarak birim web sayfasında paylaşılması gerekmektedir.

 

Hazırlanacak rapor için dikkat edilmesi gereken hususlar için, ekteki dokümanının incelenmesi önemle rica olunur.

 

 

Ekler

Oz_degerlendirme_raporu_hazirlama_kilavuzu.pdf