Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Üniversitemiz 2021 yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporu Yayınlanmıştır.

Üniversitemiz 2021 yılına ait Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR), Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan KİDR Hazırlama Kılavuzuna (Sürüm 3.0) uygun olarak hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

 

 

Ekler

ÇOMÜ KİDR 2021.pdf