Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikle Yükseköğretim Sistemimizde Kurumsal Akreditasyon Sürekli Hale Getirildi

Yükseköğretim kurumlarında kalite güvencesi sistemlerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve kalite güvencesine katkı sağlanması amacıyla uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programı’nı yükseköğretim sisteminin önemli unsurlarından birisi haline getirdi. 

“Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 11 Kasım 2021 tarihli ve 31656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

2016 yılından itibaren uygulanan Kurumsal Dış Değerlendirme Programı’nı Türk yükseköğretim sistemine kazandıran YÖKAK, Kurumsal Akreditasyon Programı ile bu uygulamayı bir üst seviyeye taşımış oldu.

Kurumsal Akreditasyon Programı (KAP), yapılan bu yeni düzenlemeyle yükseköğretim kurumlarındaki niteliğin yükseltilmesi ve rekabet ortamının kalite güvencesine katkı sağlaması amacıyla uygulanacak. Program kapsamında geçerli olacak süreçler sonucunda ilgili yükseköğretim kurumlarına yönelik kurumsal düzeyde “akreditasyon kararları” verilecek.

Daha önce sürdürülmekte olan yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı ve idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin kurumsal dış değerlendirme çalışmalarında belirlenen yetkinlik gereksinimlerini karşılayan kurumlar, yeni düzenleme ile KAP’a başvuru yapabilecek.

KAP süreci nasıl işleyecek? 

Program kapsamına alınacak yükseköğretim kurumları, ilgili yılda başvuruları bulunanlar arasından YÖKAK tarafından seçilecek. “Kurumsal Dış Değerlendirme Programı (KDDP)” kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarından değerlendirmeyi izleyen 5 yıl içerisinde KAP’a başvuru yapmayanlar, YÖKAK tarafından doğrudan KAP’a dahil edilecek.

KAP değerlendirme süreci; “YÖKAK tarafından görevlendirilen dış değerlendiriciler aracılığıyla kurumun iç değerlendirme raporu üzerinden ön değerlendirmesi”, “saha ziyareti”, “kurumsal akreditasyon raporunun hazırlanması” ve “YÖKAK tarafından akreditasyon kararının verilmesi” aşamalarından oluşan bir değerlendirme sürecini kapsayacak. KAP’a ilişkin değerlendirme ölçütleri ve esasları YÖKAK tarafından belirlenecek ve bu kapsamda değerlendirmesi gerçekleştirilen kurumlar ise KDDP’den muaf sayılacak.

KDDP kapsamında değerlendirmesi tamamlanan yükseköğretim kurumları, bu değerlendirmeyi izleyen en geç beşinci yıl YÖKAK tarafından yürütülen KAP’a başvuru yapabilecek. “İzleme Programı” kapsamında değerlendirmesi gerçekleştirilmeyen yükseköğretim kurumları ise KAP’a başvuramayacak.

YÖKAK tarafından program kapsamında değerlendirilen yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak “5 yıl süreyle tam akreditasyon”, “2 yıl süreyle koşullu akreditasyon” ve “akreditasyonun reddi” kararları verilebilecek.

KAP aracılığıyla 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon alan yükseköğretim kurumlarına yönelik olarak bu 2 yılın sonunda “ara değerlendirme” gerçekleştirilecek. Yapılan ara değerlendirme sonucunda kurumsal akreditasyon raporunda yer alan gelişmeye açık yanları iyileştiren kurumlara “tam akreditasyon”, aksi durumda ise “akreditasyonun reddi” kararları verilecek.

“5 yıl süreyle tam akreditasyon” alan yükseköğretim kurumlarına akreditasyonu izleyen en erken ikinci yılda ara değerlendirme gerçekleştirilecek. Ara değerlendirme sonucunda tam akreditasyon koşullarını sürdüremeyen yükseköğretim kurumları için “akreditasyonun reddi” kararı verilecek.

KAP’a ilişkin verilen “5 yıl süreyle tam akreditasyon” ve “2 yıl süreyle koşullu akreditasyon” kararları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) gönderilecek.

Türk yükseköğretim sistemi için önemli bir kazanım! 

YÖKAK, 2021 yılı itibarıyla 173 yükseköğretim kurumunun kurumsal dış değerlendirmesini tamamlayarak, 11 yükseköğretim kurumunu kalite güvence sisteminin en nitelikli ve prestijli değerlendirmesi olan “Kurumsal Akreditasyon Programı” kapsamında değerlendirdi. Önceki yıllarda değerlendirilen 58 yükseköğretim kurumunda da izleme faaliyetleri gerçekleştiren YÖKAK, halen 13 yükseköğretim kurumunun dış değerlendirme, 12 yükseköğretim kurumunun kurumsal akreditasyon, 44 kurumun ise izleme süreçlerini sürdürüyor.

Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KAP düzenlemesi, dünyada benzer birçok yükseköğretim sisteminde zorunlu olan yükseköğretimde kalite güvencesi ve kalite güvencesinin sürdürülebilirliği için önemli bir araç olarak Türk yükseköğretim sistemine kazandırılmış oldu. 

İlgili Yönetmelik için Tıklayınız.

Kaynak: https://yokak.gov.tr/