Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Tanımlı Süreçlerin İyileştirilmesi Örnek Kanıtlar

Akademik Birimler Tarafından 2020 ve 2021 Yıllarında Gerçekleştirilen İyileştirme Çalışmaları İçin Tıklayınız.

Bologna Sürecine İlişkin Kanıt  Örnekleri:

Genel Sekreterlik Bologna Süreci Önlem Alma Üst Yazısı

Mühendislik Fakültesi

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

Çan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu

Lapseki Meslek Yüksekokulu

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Bologna Online Toplantısı)

Eğitim-Öğretim Sürecinde Bologna Çalışmaları Değerlendirme Toplantısı

Microsoft Teams Bologna Çalışmaları Toplantılarının Gerçekleştirildiği Oturum Ekibi

Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Tanımlı Süreçlerin İyileştirilmesi Örnek Kanıtlar:

Tanımlı Süreçlerin İyileştirilmesi Üst Yazısı

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tanımlı Süreçlerin İyileştirilmesi Örnek Kanıtlar:

Tanımlı Süreçlerin İyileştirilmesi Üst Yazısı

Dış İlişkiler Koorditörlüğü Tanımlı Süreçlerin İyileştirilmesi Örnek Kanıtlar:

Üst Yazı

Dış İlişkiler Koorditörlüğü İyileştirmeleri

Personel Daire Başlanlığı:

Personel Daire Başkanlığı Akademik ve İdari Personel Sayı ve İyileştirmeleri

31.Madde Öğretim Elemanı Görevlendirilmesine Yönelik İş Akış Şeması

31.Madde Öğretim Elemanı Görevlendirilmesine Yönelik Teklif Formu

31.Madde Öğretim Elemanı Bilgi Formu

İdari ve Mali İşler Daire Başlanlığı:

Üst Yazı

Muayene ve Kabul Tutanağı

Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi

Tahsisli Taşınmazlarda Ticari Amaçla Gıda Satışı Yapan İşletmelere Ait Denetleme Formu

Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi Öğrenci İşleri Daire Başlanlığı:

2020-2021 Akademik Yılı ve 2021-2022 Akademik Yılı için Üniversitemiz
bünyesinde bulunan Enstitü/Fakülte/Yüksekokulların yeni açılan veya öğterim planı güncellenen bölüm/program bilgisi;

Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi İzleme ve Önlem Alma Üst Yazı

Ek : Yeni Açılan veya Öğretim Planı Güncellenen Programlar Listesi

Eğitim-Öğretim Kalite Güvencesi - Akademik Birimler Örnek Kanıtları:

Ziraat Fakültesi Öğretim Planı/Seçmeli Ders Güncellemeleri için Paydaş Görüşleri Üst Yazısı

BİİBF İşletme Bölümü Öğretim Plan Güncellenmesi (Mezunlar ve Öğrenciler Buluşması)

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Eğitim Öğretim Kalitesi ve Uygulamaları Dış Paydaş Toplantısı

Yönetim Sistemi Kalite Güvencesi:

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Yönetim Sistemi Kalite Güvencesi Harcama Kalemleri

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Program Bütçe Üst Yazısı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Yönetim Sistemi Kalite Güvencesi Harcama Kalemleri

ISO Belgelendirmeleri Süreci Üst Yazısı

Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi ISO Belgelendirmesi Üst Yazısı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi ISO Belgelendirmesi Üst Yazısı

Kalite Komisyonlarının Ödüllendirilmesi

Bilimsel Araştırma Projelerine Yönelik İyileştirmeler (Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi-BAP):

Yeni BAP Porje Türleri Önerileri 1 (Lisans Öğrencisi Araştırma Projesi ve Yayın Devamlılığı Araştırma Projesi Önerisi)

Yeni BAP Porje Türleri Önerileri 2 (Ürün Odaklı Teknoloji Doğrulama Desteği - Çok Disiplinli Araştırma Desteği)

Not: İlgili proje destek önerilerine yürürlüğe girmiş olmayıp, önerilere yönelik çalışmalar devam etmektedir.

Araştırma Geliştirme Faaliyetlerine İlişkin Diğer İyileşitrmeler:

Ar-Ge Altyapısı Envanter Bilgisi Hakkında İyileştirme

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı:

Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri Önlem Alma--İyileştirme Üst Yazısı

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü:

Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Protokollere İlişkin Üst Yazı

Yemekhane Kontrol Dokümanları

Yemekhane Kontrol Formu

Rektörlük Yemekhane 2021 Ekim Ayı Kontrol Formu (Örnek)

Eğitim Faültesi Yemekhane 2021 Ekim Ayı Kontrol Formu (Örnek)

Yemekhane Hizmeti Sunan Firma Mutfağının Kontrol Raporu

2021 Ekim Ayı Mutfak Kontrol Formu

Gökçeada Meslek Yüksekokulu Yemekhane Denetim Komisyonu (Örnek)

Yemekhane Denetim Komisyonu Kurulmasına Dair Üst Yazı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı: 

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başlanlığı Faaliyet Raporu 2020

Sağlık Kültür  ve Spor Daire Başkanlığı:

Sağlık Kültür  ve Spor Daire Başkanlığı - Önlem Alma ve İyileştirme

Daire Başkanlıkları Faaliyet Raporları:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 2020

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 2020

Personel Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 2020

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 2020

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 2020

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Faaliyet Raporu 2020

Sayılarla ÇOMÜ PerformansGöstergeleri 2019-2020 Karşılaştırmalı Analiz Raporu

Diğer Örnek İyileştirme Kanıtları ektedir.

Ekler

14.10.2021 tarihli ve 196577 sayılı yazı.pdf
14.10.2021 tarihli ve 196595 sayılı yazı.pdf
15.10.2021 gelibolu piri reis myo.pdf
15.10.2021 lapseki myo.pdf
16.09.2021 tarihli ve 167602 sayılı eğitim öğretim kalite güvence önlem alma.pdf
19.10.2021 200619 sayılı yazı devlet konservatuarı.pdf
19.10.2021 200656 sayılı yazı devlet konservatuarı.pdf
19.10.2021 devlet konservatuarı.pdf
19.10.2021 tarih ve 201800 sayılı yazı uzaktan eğitim.pdf
21.10.2021 biga myo.pdf
akademik gelişim.pdf
bilgi işlem.pdf
dış ilişkiler ab projeleri.pdf
jean moment bursu.pdf
pandemi dönemi yeni senato kararı.pdf
yönerge hk.pdf