Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Politika Belgeleri

Üniversitemiz 2024-2028 Stratejik Planına, misyon ve vizyonuna uygun şekilde hazırlanan politika belgeleri:

 

KALİTE GÜVENCE POLİTİKASI

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

EĞİTİM POLİTİKASI

ARAŞTIRMA POLİTİKASI

TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI

ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 

 

 

NOT: 2021-2025 Stratejik Planı'na göre hazırlanan eski politika belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.