Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

İş Yükü Tablosu Örneği ve İş Yükü Analizi Bilgi Toplama Formu

İş Yükü Tablosu Örneğine ve İş Yükü Analizi Bilgi Toplama Formuna ekte ulaşabilirsiniz.

 

Ayrıca Kalite Güvencesi Çalışmaları kapsamında tüm dokümanlara erişmek için tıklayınız

 

 

Ekler

k5. Örnek İş Yükü Tablosu.pdf
k6. Örnek İş Yükü Analiz Bilgi Toplama Formu.pdf