Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

ÇOMÜ Kalite Güvencesi Dokümanlarına İlişkin Kanıtlar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvence Raporları ve Performans Göstergeleri

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvence Politikaları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  PUKÖ Dönüleri
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Değerlendirme ve Memnuniyet Anketleri
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Memnuniyet Anketleri Sonuçları
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Üst Komisyon Üyeleri (Kadrosunun Bağlı Olduğu ve Sorumlu Olduğu Birimler)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Danışma Kurulu Üyeleri (Kadrosunun Bağlı Olduğu ve Sorumlu Olduğu Birimler)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Birimler Kalite Güvence Komisyon Temsilcileri
Kalite Güvence Ofisi Birim ve Personel Görev Tanımları
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Faaliyet Sunumları
Kalite Güvencesi Faaliyetlerine İlişkin Dokümanlar/Sunumlar
ÇOMÜ KİDR 2.1 Hazırlama Kılavuzu
Birim KİDR Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu

2020 Program Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kılavuzu

Bologna AKTS ECTS Eğitim Bilgi Sistemi İyileştirme Kılavuzu
2021-2022 Eğitim Öğretim yılı Güz Yarıyılı COVID-19 Önlemleri Senato Kararı
Üniversite Yönetim Bilgi Sisteymi Ders ve Ödev Ekleme Kılavuzu
Uzaktan Öğretim Sistemi Öğretim Elemanı Kullanma Kılavuzu

Kalite Güvence Süreçlerinde Öğrenci Katılımı (Lapseki MYO Örneği)

Kalite Güvence Süreçlerinde Öğrenci Katılımı (Gelibolu Piri Reis MYO Örneği)
Kalite Güvence Süreçlerinde Öğrenci Katılımı  (Mühendislik Fakültesi Kalite Güvence Komisyonu Öğrenci Temsilcisi Üst Yazısı)
Kalite Güvence Süreçlerinde Öğrenci Katılımı (Yenice Meslek Yüksekokulu Kalite Güvence Komisyonu Öğrenci Temsilcisi Güncellemesi)
Kalite Güvence Süreçlerinde Öğrenci Katılımı (Kalite ve Akreditasyon Öğrenci Topluluğu Kurulması Üst Yazısı)