Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kılavuzlar

.

Ekler

Akademik Birim Web Sayfası KGS Kontrol Listesi.docx
Bologna AKTS-ECTS Egitim Bilgi Sistemi İyilestirme Kılavuzu.pdf
ÇOMÜ Ölçme Değerlendirme Kılavuzu.pdf
İdari Birimler Web Sitesi KGS Menü Hzırlama Kılavuzu.pdf
KİDR Hazırlama Kılavuzu_Surum_3.0.pdf
KİDR Kontrol Raporu 2021.doc
KIDR_Hazırlama_Kılavuzu_3.1.pdf
Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu Sürüm 3.0.pdf
ÖDR Değerlendirme Kılavuzu_2021.doc
Üniversite İzleme ve Degerlendirme Göstergeleri Kılavuzu 2021.pdf
Uygulama ve Arastirma Merkezleri Web Sitesi KGS Menü Hzırlama Kılavuzu.pdf
YÖKAK Kalite El Kitabi.pdf
YÖKAK Kurumsal Dış Degerlendirme ve Akreditasyon Ölçütleri_Surum_3.0.pdf
YÖKAK ve Kurumsal Akreditasyon Logoları Kullanım Kılavuzu.pdf
YOKAK_Degerlendirme_Kilavuzu_3.1.pdf
YOKAK_Degerlendirme_Olcutleri_3.1.pdf
Yükseköğretim Diploma Programlarinin KG Rehberi.pdf