Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Kılavuzlar

  

Ekler

Akademik Birim Web Sayfası KGS Kontrol Listesi.docx
Bologna AKTS-ECTS Egitim Bilgi Sistemi İyilestirme Kılavuzu.pdf
Bologna Uygulama Esasları.pdf
ÇOMÜ Ölçme Değerlendirme Kılavuzu.pdf
İdari Birimler Web Sitesi KGS Menü Hzırlama Kılavuzu.pdf
Kalite Elcisi El Kitabi (Surum 2.0).pdf
KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.0.pdf
KİDR Hazırlama Kılavuzu 3.1.pdf
KİDR Hazırlama Kılavuzu_Surum_3.0.pdf
KİDR Kontrol Raporu 2022.doc
Kurumsal Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve İzleme Programları Kılavuzu Sürüm 3.0.pdf
ÖDR Değerlendirme Kılavuzu 2022.doc
Üniversite İzleme ve Degerlendirme Göstergeleri Kılavuzu 2021.pdf
Uygulama ve Arastirma Merkezleri Web Sitesi KGS Menü Hzırlama Kılavuzu.pdf
YÖKAK Değerlendirme Kılavuzu 3.1.1.pdf
YÖKAK Değerlendirme Kılavuzu 3.1.pdf
YÖKAK Değerlendirme Ölçütleri 3.1.pdf
YÖKAK Dış Değerlendirme Ölçütleri 3.0.pdf
YÖKAK ve Kurumsal Akreditasyon Logoları Kullanım Kılavuzu.pdf
Yükseköğretim Diploma Programlarinin KG Rehberi.pdf