Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kurum Kalite Güvence Raporları

Kurum Kalite Güvence Raporları

ÇOMÜ Kurum İç Değerlendirme Raporları

(KİDR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Uzaktan Eğitimde Kalite Güvencesi Ek Raporu

2020

ÇOMÜ Kalite Güvence İyileştirme Raporu

2020-2021

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025 İzleme Raporu

2021 İlk Altı Ay Değerlendirme Raporu-Temmuz

2021 Yılı Değerlendirme Raporu -Aralık

ÇOMÜ Kalite Güvencesi İç Tetkik Raporu

2021

YÖKAK Kurumsal İzleme ve Değerlendirme  Raporları

Kurumsal Geri Bildirim Raporu 2017

Kurumsal İzleme Raporu 2020

Kurumsal Akreditasyon Programı Raporu 2021

Kurumsal Akreditasyon Programı Kanıt Raporu 2021