Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Kurum Performans Göstergeleri

Kurum Performans Göstergeleri

Veri Türü Veri  Karşılaştırmalı Analiz Raporları    

ÇOMÜ Performans Programları Raporları

2011-2024

Sayılarla ÇOMÜ ve İzleme Raporları

2023 Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri

 

 

Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri 2022-2023 Karşılaştırmalı Analiz Raporu

 

Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri 2021-2022 Karşılaştırmalı Analiz Raporu

 

Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri 2020-2021  Karşılaştırmalı Analiz Raporu

 

Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri 2019-2020 Karşılaştırmalı Analiz Raporu

 

 

Stratejik Plan Performans Göstergeleri ve İzleme Raporları

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025 Performans Göstergeleri

 

2023 İlk Altı Ay Değerlendirme Raporu-Temmuz

2023 Yılı Değerlendirme Dönemi (Aralık)

 

2022 İlk Altı Ay Değerlendirme Raporu-Temmuz

2022 Yılı Değerlendirme Dönemi (Aralık)

 

2021 İlk Altı Ay Değerlendirme Raporu -Temmuz 

2021 Yılı Değerlendirme Raporu (Aralık)

ÇOMÜ URAP Karşılaştırma Raporu

2013-2023

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Performans Göstergeleri

2022-2023

YÖKAK Performans Göstergeleri

2020-2022

YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları

2018

ÇOMÜ - A3 Araştırma Üniversiteleri Karşılaştırma Raporu 2021

2019

2020

2021

2022

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi

2018

2019

2021

2022

Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporları 2010-2023
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Faaliyet Raporları

2020-2021

2022