Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Kurum Performans Göstergeleri

Kurum Performans Göstergeleri

ÇOMÜ Performans Programları Raporları

2011-2022

Sayılarla ÇOMÜ ve İzleme Raporları

Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri (Güncelleme Haziran 2022)

Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri 2019-2020 Karşılaştırmalı Analiz Raporu

Sayılarla ÇOMÜ Performans Göstergeleri 2020-2021 Karşılaştırmalı Analiz Raporu

Stratejik Plan Performans Göstergeleri ve İzleme Raporları

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025 Performans Göstergeleri

2021 (Temmuz) 

2021 Yılı Değerlendirme Raporu (Aralık)

BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Performans Göstergeleri

2021-2022

YÖKAK Performans Göstergeleri

2020-2021

YÖK Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporları

2018

2019

2020

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi

2018

2019

2021

Üniversitemiz İdare Faaliyet Raporları 2010-2021
Uygulama ve Araştırma Merkezleri Faaliyet Raporları 2020-2021