Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Memnuniyet Anketleri ve Sonuçları

.

Üniversitemiz Kurumsal Değerlendirme ve Memnuniyet Anketleri

Güncel Olarak Kullanılan Anketler

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

Dış Paydaş Anketi

Mezun Memnuniyet Anketi

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025 Anketi

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi

Güncel Olmayan Anketler (Eski)

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

Dış Paydaş Anketi

Mezun Memnuniyet Anketi

İşveren Memnuniyet Anketi

ÇOMÜ Stratejik Plan 2018-2022 Anketi

ÇOMÜ Stratejik Plan 2021-2025 Anketi

Pandemi Dönemi DersDeğerlendirme Anketi

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi

Değerlendirme ve Memnuniyet Anketi Sonuçları

2021 Yılı Sonuçları

Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

Öğrenci Memnuniyeti Araştırması Raporu

İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

İdari Personel Memnuniyeti Araştırması Raporu

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Akademik Personel Memnuniyeti Araştırması Raporu

Yükseköğretimde Kalite Liderliği ve Kalite Kültürü Anketi Sonuçları

Yükseköğretimde Kalite Liderliği ve Kalite Kültürü Araştırması Raporu

Stratejik Plan 2021-2025 Anketi Sonuçları

Stratejik Plan 2021-2025 İzlemesi Dönemi Araştırması Raporu

2020 Yılı Sonuçları

Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Pandemi Döneminde Öğrenci Memnuniyeti Araştırması Raporu

2019 Yılı Sonuçları

Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Stratejik Plan 2018-2022 Anketi Sonuçları

2017-2018 Akademik Yılı Sonuçları

Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 2018 Bahar

İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 2017-2018

İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 2018 Bahar

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları  2017-2018

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 2018 Bahar