Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Geliştirme ve Kurumsal İzleme Koordinatörlüğü

Memnuniyet Anketleri ve Sonuçları

ANKET FORMLARI

Akademik Personel Memnuniyet Anketi

İdari Personel Memnuniyet Anketi

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Mezun Memnuniyet Anketi

Akademik Danışman Değerlendirme Anketi

Ders ve Öğretim Elemanı Değerlendirme Anketi

Stratejik Plan Değerlendirme Anketi

Kalite Liderliği ve Kalite Kültürü Anketi

Dış Paydaş Anketi

 

 

ANALİZ RAPORLARI

2023 Yılı Sonuçları

Öğrenci Memnuniyeti Analiz Raporu

Akademik Danışman Değerlendirmesi Analiz Raporu

İdari Personel Memnuniyeti Analiz Raporu

Akademik Personel Memnuniyeti Analiz Raporu

2021-2025 Stratejik Plan Değerlendirmesi Analiz Raporu

Kalite Liderliği ve Kalite Kültürü Analiz Raporu

Mezun Memnuniyeti Analiz Raporu

 

2022 Yılı Sonuçları 2022 YILI GENEL DEĞERLENDİRME RAPORU

Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları Analiz Raporu

İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları Analiz Raporu

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları Analiz Raporu

Yükseköğretimde Kalite Liderliği ve Kalite Kültürü Araştırması Raporu

Stratejik Plan 2021-2025 İzlemesi Dönemi Araştırması Raporu

Dış Paydaş Anketi Sonuçları Analiz Raporu

Mezun Memnuniyet Anketi Sonuçları Analiz Raporu

 

2021 Yılı Sonuçları

Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

Öğrenci Memnuniyeti Araştırması Raporu

İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

İdari Personel Memnuniyeti Araştırması Raporu

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Akademik Personel Memnuniyeti Araştırması Raporu

Yükseköğretimde Kalite Liderliği ve Kalite Kültürü Anketi Sonuçları

Yükseköğretimde Kalite Liderliği ve Kalite Kültürü Araştırması Raporu

Stratejik Plan 2021-2025 Anketi Sonuçları

Stratejik Plan 2021-2025 İzlemesi Dönemi Araştırması Raporu

 

2020 Yılı Sonuçları

Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Pandemi Döneminde Öğrenci Memnuniyeti Araştırması Raporu

 

2019 Yılı Sonuçları

Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları

İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları

Stratejik Plan 2018-2022 Anketi Sonuçları

 

2017-18 Yılı Sonuçları

Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 2018 Bahar

İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 2017-2018

İdari Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 2018 Bahar

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları  2017-2018

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 2018 Bahar