Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Örnek Dokümanlar

Örnek Dokümanlar:

Ekler

2021 Yılı ÇOMÜ Kalite Güvencesi İşleyiş Takvimi.pdf
2022 Yılı ÇOMÜ Kalite Güvencesi İşleyiş Takvimi.pdf
2023 Yılı ÇOMÜ Kalite Güvencesi İşleyiş Takvimi.pdf
Birimlerimiz İçin Ölçme ve Değerlendirme Örnekleri.pdf
ÇOMÜ Birimler İçin Örnek Öğretim Yöntem ve Teknikleri Uygulaması.pdf
ÇOMÜ Birimler İçin Örnek Ölçme Değerlendirme Rehberi.pdf
Kalite Güvence Kontrol Listesi.docx
Kalite Güvence Kontrol Listesi.pdf
mezun-bilgi-sistemi-davetiyesi.pdf
Örnek AVESİS.pdf
Örnek KİDR ÇOMÜTF 2019 v1.pdf
ÖRNEK Özdeğerlendirme Raporu_ÇOMÜTF 2020 ÖDR.pdf
ornek-is-yuku-analiz-bilgi-toplama-formu.pdf
ornek-is-yuku-tablosu.pdf
ornek-sinav-kagidi-formati.docx
ornek-stratejik-plan-anketi.docx
ornek_2019_program_ozdegerlendirme_raporu.pdf
Örnek_paydaş toplantı tutanağı.pdf