Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Kalite Güvencesi

Üniversitemiz Kalite Güvencesi Çalışmaları Kitapçığı

Üniversitemiz Kalite Güvencesi Çalışmaları Kitapçığı, Kalite Güvence Ofisi ve Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü işbirliğinde hazırlanmaktadır.

Kalite Güvencesi Çalışmaları Kitapçığı

2022-2023